Výzkum

Jak vnímají mladí čeští designéři a architekti do 30 let pojem univerzální design?

Praxe skandinávských států je v tomto směru rozdílná oproti té naší. Například Norsko zahrnuje univerzální design do své legislativy a strategií více jak 15 let – po setkání s tamními institucemi, designéry či pedagogy je však cítit, že se jedná především o perspektivu, z jaké nahlížíme na svět, a jak chceme design využívat k formování takového světa.

Díky podpoře fondů EHP a partnerským institucím jako Design and Architecture Norway (DOGA) a Kreativní Praha probíhá výzkum, který zkoumá povědomí a vnímání univerzálního designu a tematu přístupného designu.

Cíle výzkumu

Cílem je zmapovat, jak univerzální design vnímají čeští designéři a architekti. Vidí ho jako inovativní, nudný nebo zajímavý i z pohledu byznysu? Kde se s ním setkávají a jak se promítal do jejich výuky? Existuje u nás potenciál se tomuto tématu věnovat aktivně, dlouhodobě a více systematicky? Právě to by měl výzkum přiblížit, a jeho výsledky tak pomohou navrhovat další programy a projekty právě s ohledem na konkrétní zkušenosti, názory a potřeby.

Výsledky výzkumu

S výsledky kvalitativního a kvantitativního šetření se můžete seznámit skrze následující reporty a příručky (PDF, Google Drive).