3 tváře spravedlivé tranzice

K dobrému životu v mezích planety pro všechny

Setkání otevřené všem zástupcům*kyním z byznysu, ne*zisku i státní správy, kteří pracují nebo chtějí pracovat na zajištění dobrého života v mezích planety pro všechny Čechy a Češky.

13.11.2023

09:00-17:00

Kampus Hybernská

Prostory jsou bezbariérové

Organizátor:
Doughnut Czechia

Pojďme se podívat na to, jakou roli zastává stát, ne*zisk a byznys v procesu spravedlivé tranzice – a jak se mohou jednotlivé sektory navzájem podporovat.

 1. Zjistíte, jaké existují vize změny pro jednotlivé sektory

 2. Seznámíte se s lidmi, kteří takové změny uvádějí do praxe

 3. Představené myšlenky podrobíte přímo na místě kritické diskuzi

V omezené kapacitě 80 osob můžete vybírat mezi bezplatným a dobrovolným vstupným, dle vašich finančních možností a ochoty nás podpořit.

Naším cílem je akcelerovat myšlení všech účastníků*ic, vyjasnit priority, pojmenovat společné cíle a odhalit příležitosti k mezisektorové spolupráci.

Mezi hlavní hosty a hostky v dopoledních expertních prezentací budou patřit:

 1. Zuzana Harmáčková z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR

 2. Ondřej Kolínský z Asociace mezinárodních otázek

 3. Eva Pavlíková z Česko Digital

 4. Marek Mencl z designového studia Pábení

 5. Klára Šplíchalová z Fóra dárců

Celou akci bude moderovat Simona Babčáková.

A protože se akce koná v rámci Global Donut Day můžete se těšit i na online přenos prezentace ekonomky a tvůrkyně Doughnut modelu Kate Raworth.

Program: Nejen spolu mluvit, ale hlavně spolu-pracovat.

Dopolední blok [9 - 12]

 • Představení Doughnut modelu pro Česko

 • Přednášky od předních zástupců*kyň byznysového, neziskového i veřejného sektoru

Odpolední blok [13 - 16]

 • Tvůrčí diskuze pod vedením zkušených facilitátorů*rek v podobě kulatých stolů

Potkáme se v pondělí 13. listopadu v centru Prahy v Kampusu Hybernská. Na místě vás čeká veganské občerstvení a dostatek kávy a čaje.

Proč přijít

Probíhající ekologický kolaps a prohlubující se společenské nerovnosti jsou spojené nádoby – jedno nelze řešit bez druhého. Stávající změť vzájemně propojených krizí nevyřešíme individuálně bez mezisektorové spolupráce.

Klíčem k dobrému životu v mezích planety pro všechny je rovnováha sil a mezisektorová spolupráce: byznys produkující bohatství, které stát přerozděluje tak, aby ne*zisk (chápáno široce jako jakákoli organizace, jejímž primárním cílem není dosahování zisku) mohl nezištně poskytovat základní služby jako vzdělání či péči, které následně udržují společnost v chodu – a umožňují byznysu fungovat.

Protože se vzájemně potřebují, je na místě ptát se, jak si sektory mohou v procesu transformace pomáhat:

 1. Jak se musí změnit byznysový sektor, aby mohl zajišťovat odpovědnou produkci? A jakou roli by v této změně měl sehrát stát a/nebo ne*zisk

 2. Jak se musí změnit sektor státní (samo)správy, aby mohl zajišťovat spravedlivou redistribuci? A jakou roli by v této změně měl sehrát ne*zisk a/nebo byznys?

 3. Jak se musí změnit ne*ziskový sektor, aby mohl zajišťovat důstojnou reprodukci? A jakou roli by v této změně měl sehrát byznys a/nebo stát?

Pojďme odpovědi hledat společně

Je nám jasné, že otázky, které si klademe, jsou velmi široké. Každá se dá uchopit z mnoha různých úhlů pohledu a rozpadnout na spoustu podotázek – a právě proto dává smysl se nad nimi potkat ve větší skupině.

Nemáme ambici za jeden den dojít k definitivním odpovědím:

 • Chceme pochopit, jaké všechny úhly pohledu se nabízejí a jaké dílčí otázky je třeba zodpovědět.

 • Chceme nastartovat diskuzi, do které v následujících měsících (letech?) různými způsoby zapojíme další aktéry.

 • Chceme prostě někde začít. Protože zajistit dobrý život v mezích planety pro všechny je projekt na mnoho let, který zaměstná spoustu lidí – a času není nazbyt.

O organizátorech

Akci pořádá spolek Doughnut Czechia za podpory designového studia Pábení v rámci akce Global Donut Day pod záštitou Doughnut Economics Action Lab (DEAL).

Doughnut Czechia

Skupina expertů i aktivních nadšenců, která chce podporovat spravedlivý přechod k udržitelné ekonomice. Vytváříme příležitosti pro vzdělávání a osvětu v oblasti spravedlivé tranzice vycházející z konceptu Doughnut Economics.

Designové studio Pábení

Pábení je designové studio zaměřené na utváření odolných organizací a prosperujících služeb. Věnuje se inovacím v komerčním, neziskovém i veřejném prostoru. Jejich práci silně provází respekt k potřebám lidí a planety.

Doughnut Economics & Global Donut Day 2023

Global Donut Day je akce pořádaná pod záštitou Doughnut Economics Action Lab (DEAL), která má za cíl uspořádat na co nejvíce místech po celém světě komunitní akce propagující myšlenky a principy Doughnut Economics.

Klíčovým podkladem je Doughnut model, který vizualizuje nejdůležitější princip udržitelnosti: nacházet takové způsoby naplňování základních lidských potřeb, které nezpůsobují překračování ekologických limitů planety.

Více informací najdete na https://doughnuteconomics.org/

Související akce