Jak začít

Prvním krokem může být začít vnímat různé roviny, na jakých lze přísutpnost řešit: webová a digtální přístupnost, přístupnost prostoru a místa, produktů, služeb či komunikace.

Fotka ukazuje skupinovou diskuzi v malém kruhu asi 12 lidí

Seznamte se se základními pojmy, experty, které můžete přizvat ke spolupráci, anebo prostřednictví zkušeností jiných. Tuto inspiraci najdete v sekci Články.

Anebo můžete začít tím, že přijmete pozvání na některou z našich akcí konaných v rámci Zlin Design Week 3.-10. května 2023 ve Zlíně.

Základní pojmy


Univerzální design

Univerzální design je přístup k navrhování věcí (produktů), budov a prostředí (prostor). Vyvinul se z bezbariérového designu na konci osmdesátých a v průběhu devadesátých let 20. století. Přístup respektuje všechny lidi bez ohledu na jejich věk, zdravotní stav, fyzické možnosti, národnost, kulturní, náboženské či sociální zázemí.

Klíčovým aspektem je funkčnost, použitelnost a uživatelská přístupnost, nekladě estetická či vizuální kritéria.

Podle definice: "Univerzální design splňuje požadavky lidské rozmanitosti, sociální rovnosti a rovnocennosti a vytváří rovné příležitosti pro lidi ve všech oblastech života." Zdroj

Dnes jsou požadavky univerzálního designu kladeny i na digitální a webové prostředí a na služby.

Přístupnost

V nejširším slova smyslu znamená jde o užívání produktu a služeb a prosotru, nebo přístup k informacím bez bariér a pro všechny. Tedy třeba i pro zdravotně postižené nebo jinak znevýhodněné skupiny (např. kulturně).

Na přístupnost se můžeme dívat z různých úhlů pohledu:

 • Věci, výrobky, produkty

 • Budovy, místa, fyzické prostory

 • Služby

 • Digitální a webová prostředí

 • Komunikace a informace

Přístupnost může pomoci lidem s trvalým hendikepem i dočasným, např. člověk na vozíku, rodič s kočárkem, člověk nevidomý, pacient po operaci očí ap.

Poznámka: anglicky Accessibilty.

Participace

Participace znamená zapojování ostatních do procesu tvorby.

 • Při plánování veřejného prostoru ve vašem městě by to znamenalo zapojení občanů do procesu tvorby města diskuzí o záměru, mapováním potřeb lidí žijící v dané lokalitě ap.

 • Při plánování služeb vašeho komunitního centra to znamená přizvat vaši komunitu a návštěvníky, abyste zjistitli, co potřebují, kde jim můžeme ulehčit, jak služby upravit, aby vyhovovaly lépe.

 • Pokud navrhujete / redesignujete aplikaci nebo web, participace znamená přizvat do procesu zjišťování potřeb a tvorby samotné uživatele. Pokud je to e-shop, tak zákazníky ap.

Participace je o spoluvytváření spolu s lidmi, kterých se produkty, služby nebo místo týká a nedomýšlet za ně.

První seznámení s univerzálním designem


Zaujal vás pojem univerzální design? Slyšeli jste o přístupnosti, ale nedokážete si představit, co to vlastně je nebo jak vypadá? Seznamte se v tomto základním článku prostřednictvím příběhů značek jako Stokke nebo Oxo.

Kdy se začít věnovat inkluzivnímu designu a přístupnosti ve vašem týmu


Všechny aktivity, týkající se zpřístupňování vašich služeb a inkluzivního designu jsou neoddělitelně navázány na designovou vyspělost vaší organizace. Co to je? Seznamte se s různými modely v článku.

Krok za krokem


1

Začněte zlehka. Seznamte se

 • Audit přístupnosti webových stránek nebo mobilní aplikace a mini-školení tvorby přístupného webu / služby.

 • Rozšíření person a popisů zákaznických segmentů o běžné situace, se kterými se zákazníci mohou setkat.

 • První workshop / školení na téma “Jak pracují zákazníci s hendikepem s naším produktem”.

2

Metodologie a sjednocování

...terminologie, standardům a procesům.

 • Systematický přístup k opravě chyb odhalených auditem přístupnosti.

 • Spolupráce s odborníkem.

 • Rozšíření rekrutačních kritérií pro výzkum.

 • Hypotézy a výzkumné otázky zacílené na téma diverzity a inkluze.

 • Pravidelné uživatelské testování s lidmi, kteří používají při komunikaci asistivní technologie.

 • Cílené školení a tréninky.

 • Zavedení metrik.

3

Integrování a prohlubování

...znalostí, lidí a aktivit napříč organizací

 • Postupné zapojení zákazníků s různými hendikepy, znevýhodněními, kulturními odlišnostmi atp. do běžného designového procesu.

 • Součástí našeho týmu se může stát odborník na téma inkluzivního designu

 • Mapovat příležitosí napříč aktivitami a procesy uvnitř firmy, např. HR procesy

4

Přístupnost součástí strategie

 • Téma přístupnosti a univerzálního designu má svého konkrétního zastánce ve vedení.

 • Přístupnost patří mezi základní kritéria a principy rozhodování podobně jako finanční ukazatele.

 • Univerzální design se vepisuje do DNA firmy a jejích hodnot.

Kam dál

Kam dál

Kam dál