Jeden svět spouští sérii seminářů: Jak na přístupnou kulturu

Obohaťte své znalosti z oblasti přístupnosti na třech seminářích věnovaných komunikaci, zpřístupnění videoobsahu a streamů osobám se sluchovým postižením a fyzické přístupnosti akce.

Organizátoři filmového festivalu dokumentárních filmů připravili pro pracovníky v kultuře sérii seminářů zaměřenou na zpřístupnění kultury a komunikace. A to nejen pro osoby s postižením.

od 1.11.2023

09:00-12:00

různé lokality

 • Akce proběhnou v českém jazyce

 • Budou přístupné pro osoby na vozíku

 • V případě zájmu bude zajištěno tlumočení do českého znakového jazyka, případně přepis

Organizátor:
Jeden svět

Tato série se skládá ze tří seminářů, které vám pomohou lépe porozumět a prakticky uplatnit principy přístupnosti v komunikaci a pořádání akcí.

 • Ukážeme si, jak dělat video obsah přístupný pro neslyšící a nedoslýchavé.

 • Vysvětlíme si, jak s takovým videem pracovat na sociálních sítích.

 • Představíme, s jakými potížemi se potýkají na webech lidé s poruchami zraku nebo soustředění.

 • Nebo si projdeme místo vaší organizace a zmapujeme, zda je přístupné pro lidi na vozíku.

Pro koho jsou semináře vhodné?

Semináře jsou určeny pro všechny, kdo pracují v kulturním, neziskovém, státním, nebo i komerčním sektoru a chtějí se dozvědět, na jaké bariéry mohou různí lidé při komunikaci narážet a jak tyto překážky odstraňovat.

Praktické informace

 • Kapacita: 25 osob na každý seminář

 • Cena: 1 seminář za 500 Kč, 3 semináře za 1000 Kč.

 • Délka: Každý seminář trvá 3 hodiny.

 • Je možné účastnit se pouze vybraného semináře. 

 • Pro přihlášení na semináře je nutné vyplnit přihlašovací formulář

 • Ujistěte se, že si rezervujete místo včas, kapacita je omezena.

 • Pokud máte nějaké otázky nebo potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat na emailu nikola.palenickova@jedensvet.cz

Přehled plánovaných seminářů

 • Seminář 1: Jak na přístupnou komunikaci, 1.11.2023

 • Seminář 2: Zpřístupnění videoobsahu a streamů osobám se sluchovým postižením, 25.1.2024

 • Seminář 3: Fyzická přístupnost akce, květen 2024

Postupně budeme doplňovat další informace.

Seminář 1: Jak na přístupnou komunikaci

Kapacita tohoto semináře je naplněna

 • Datum: 1. listopad 2023

 • Doba: 9:00–12:00

 • Místo: Langhans – Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1

Tento seminář navazuje na naši květnovou konferenci "Abychom si lépe rozuměli". Zde jsme představili, jak přístupně komunikovat na sociálních sítích, na co si dávat pozor a s čím může začít každý z nás. Souhrn z konference na semináři zopakujeme a jednotlivé body představíme a vysvětlíme.

Během setkání se budeme věnovat především praxi. Naučíme vás konkrétní techniky, jak efektivně a přístupně komunikovat (nejen) na sociálních sítích. 

Věnovat se budeme i tomu, jak o lidech s postižením mluvíme. 

Seminář bude praktický a s dostatkem času na dotazy. 

Cílem semináře je naučit konkrétní kroky, které můžete ihned aplikovat a váš obsah tak dostat k většímu publiku.

Seminář 2: Zpřístupnění videoobsahu a streamů osobám se sluchovým postižením

 • Datum: 25. leden 2024

 • Doba: 9:00–12:00

 • Místo: CAMP – Centrum architektury a městského plánování

Tento seminář se Bude věnovat praktickým otázkám týkajícím streamování obsahu a jeho zpřístupnění pro osoby se sluchovým postižením – tlumočení do ČZJ a simultánní přepis.Společně se zástupci neslyšících si vyzkoušíte, jak technicky odbavit přístupný stream a na co si dát pozor např, v případě automatického přepisu. 

V rámci semináře představíme i možnosti zpřístupnění videoobsahu, který není live, skrze titulky, přepis obsahu nebo překladu do českého znakového jazyka. 

Ukážeme vám Váš obsah tak může oslovit nové publikum. 

Tento seminář probíhá ve spolupráci s CAMPem. 

Seminář 3: Fyzická přístupnost akce 

 • Datum: květen 2024

 • Doba: 9:00–12:00

 • Místo: Bude upřesněno 

Poslední seminář této série se bude věnovat fyzické přístupnosti. 

Budeme prozkoumávat způsoby, jak zajistit, aby naše akce byly fyzicky přístupné pro všechny, včetně lidí s postižením. Projdeme si, na co je potřeba myslet před akcí, jak označit a popsat prostory události a jak fungovat na místě.

Prozkoumáme vybrané místo a poradíme, jak odstranit bariéry, aniž bychom museli investovat velké peníze.

Cílem semináře je zmapovat a vyzkoušet si fyzickou přístupnost ve vybraném objektu. Představit řešení, která mohou bariéry odstranit a navrhnout, jak o tom dát vědět veřejnosti.


O organizátorech

Akci pořádá Jeden svět - filmový festival dokumentárních filmů o lidských právech. Jeden svět je největším dokumentárním festivalem s tematikou lidských práv na světě a dlouhodobě patří k největším událostem svého druhu v Evropě. Každý rok uvádí přes stovku kvalitních dokumentárních filmů z celého světa. Má široké tematické zaměření od politických kauz a nedemokratických režimů přes rozvojová témata až po sociální otázky, životní prostředí a životní styl. Stejně důležité jako projekce filmů jsou i následné debaty s hosty z řad filmařů, filmových protagonistů, lidskoprávních aktivistů či českých expertů a expertek. Pořadatelem festivalu je nezisková organizace Člověk v tísni.

Související akce