10 nejčastějších předsudků o inkluzivním designu

Design and Architecture Norway (DOGA)

O inkluzivním designu a architektuře panuje mnoho předsudků a mylných představ. Ty jsou způsobeny nedostatečným pochopením nebo přílišným zjednodušením. Následující věty odhalují a vyvracejí některé z nejčastějších předsudků.

1. Inkluzivní design a architektura jsou drahé

Pokud je inkluzivní design začleněn do procesu navrhování, může ve skutečnosti zvýšit zisk, přidat hodnotu a zvýšit atraktivitu na trhu. Provedení průzkumu s lidmi nestojí mnoho, ale co může být drahé, je stažení z trhu, modernizace a nepopulární design, který se neprodává. 

2. Inkluzivní design a architektura jsou nudné

Inkluzivní design vede k inovacím. Společnosti jako Toyota BT (britská telekomunikační společnost) a Panasonic získaly ocenění za inkluzivní design za zajímavé návrhy pro běžné uživatele. 

3. Inkluzivní design a architektura se týkají pouze fyzických projektů. 

Inkluzivní design lze použít v jakémkoli odvětví designu nebo tržním sektoru, včetně služeb, prostředí, rozhraní, obalů a grafiky. Příkladem nefyzických aplikací inkluzivního designu jsou také webové stránky, elektronické menu, software, značení a orientační prvky.

4. Inkluzivní design a architektura se týkají pouze přístupnosti a zdravotního postižení.

Lidé mohou čelit vyloučení mnoha dalšími způsoby, včetně sociálního, ekonomického, kognitivního, fyzického, na základě věku nebo pohlaví. inkluzivní design jde nad rámec přístupnosti a postižení a řeší tuto širokou škálu problémů. Lze jej použít ke zlepšení většiny běžných výrobků a služeb.

Siluety lidí, např. maminka s kočárkem, batole, senior, žena s kufrem, člověk na vozíku, skejťák

5. Inkluzivní design a architektura se týkají pouze asistenčních technologií.

Inkluzivní design a architektura nejsou o designu pro „speciální potřeby“ nebo o specializovaném vybavení. Jde o design pro co nejširší škálu použití. Schodišťový výtah pomáhá pouze osobám na vozíku, zatímco běžný výtah je přístupný všem a nerozlišuje podle schopností.

6. Inkluzivní design a architektura omezují tvůrčí svobodu

Inkluzivní design není jen nástrojem pro inovace. Je to nástroj kreativity. Získané poznatky mohou podnítit představivost a vést tvůrčí tým k lepším řešením. Z inkluzivního designu může těžit každý, včetně vás. Například většina z nás může mít nějakou formu omezení, ať už se jedná o dyslexii, krátkozrakost, alergii nebo zlomenou nohu. Inkluzivní design může usnadnit otevírání obalů, čitelnost nápisů a používání služeb.

7. Inkluzivní design a architektura se nezabývají estetikou.

Estetika hraje důležitou roli a přijetí a pochopení návrhu a měla by být vždy zohledněna. Mnoho společností vytváří design s využitím zásad inkluzivního designu, které jim zajistily výhodu. Přitažlivý design a inkluzivní design se vzájemně nevylučují.

8. Inkluzivní design a architektura má složitější proces plánování.

Metody inkluzivní architektury popsané v knize Innovating with people nebo na webových stránkách Design and Architecture Norway mohou skutečně usnadnit proces díky lepší komunikaci, zapojení zainteresovaných stran a transparentnosti.

9. Inkluzivní design a architektura jsou jen další slepou uličkou

Inkluzivní design má svou historii i budoucnost. Nyní se dostává do legislativy a společnosti, které ho ignorují, za to mohou nést odpovědnost. Inkluzivní design zdaleka není jen trend, ale lze jej považovat za designové hnutí, které bude v příštích desetiletích stále důležitější.

10. Inkluzivní design a architektura se týkají pouze veřejných služeb

Veřejné služby jsou jen jednou z očividných aplikací, ale inkluzivní design se vztahuje i na jakýkoli komerční design, který využívá široká škála lidí. Příkladem mohou být mobilní telefony, webové stránky, obaly, maloobchodní prostředí a doprava.


Článek byl zveřejněn se souhlasem Design and Architecture Norway (DOGA) a jde o kapitolu v knize Innovating with people –⁠ Inclusive design and Architecture. Více informací o knize na webových stránkách DOGA.

Jak na workshopy k univerzálnímu designu. Sdílíme zkušenosti z workshopů o přístupnějších službách v knihovnách, turismu a digitálním prostředí

Jak na workshopy k univerzálnímu designu. Sdílíme zkušenosti z workshopů o přístupnějších službách v knihovnách, turismu a digitálním prostředí

Zlin Design Week 2023 nabídl sérií workshopů zaměřených na přístupnost s cílem přinést know how univerzálního designu blíže odborníkům. Každý z nich přinesl řadu "aha momentů" knihovníkům, úředníkům i marketérům. Cíle, základní harmonogram i doporučení pro organizátory podobných workshopů sdílíme pro další inspiraci.

Herman Billet a Thea Urdal

Nejsme si jistí, zda v dnešních systémech může existovat skutečný inkluzivní design, říkají se kurátoři výstavy Design pro všechny

Rozhovor s kurátory výstavy Design pro všechny Theou Urdal a Hermanem Billetem o univerzálním designu, vytváření smysluplných vazeb a budování komunit.

Letecká fotka největšího sídliště Trutnova

Participační výzkum na sídllišti Zelená Louka sehrál důležitou komunikační roli mezi občany a městem

Na co by se mělo město Trutnov zaměřit? A co se naopak lidem líbí? Na to hledal odpovědi participační výzkum se širokou veřejností, který spolu s vedením města zaštiťovala designérka a výzkumnice Dominika Potužáková. Terénní průzkum spolu s dotazníkovým šetřením a participačním workshopem městu odpověděl na to, jak je sídliště nyní využíváno a co by na něm bylo podle jeho obyvatel vhodné změnit.