Jak na workshopy k univerzálnímu designu. Sdílíme zkušenosti z workshopů o přístupnějších službách v knihovnách, turismu a digitálním prostředí

Zlin Design Week 2023 nabídl sérií workshopů zaměřených na přístupnost s cílem přinést know-how univerzálního designu blíže odborníkům. Každý z nich přinesl řadu "aha momentů" knihovníkům, úředníkům i marketérům.

Nabízíme best practices, které vám mohou pomoci s plánováním podobných edukačních aktivit, i case studies jednotlivých workshopů.

Workshop o inkluzivních produktech během Konference Zlind Design Week pod vedením designérek a výzkumnic Any Correia de Barros a Joany Couto da Silva. Foto: Zlin Design Week

Workshopy jako aktivní způsob sdílení know-how

Proč jsme workshopy dělali

Série workshopů v rámci programu Zlin Design Weeku 2023 byla jedním z výstupů dvouletého projektu, na kterém se festival podílel společně s Kreativní Prahou a Design and Architecture Norway (DOGA) - stejně jako web, na kterém se právě nacházíte. 

Základní myšlenkou celého projektu bylo otevřít diskusi nad principy univerzálního a inkluzivního designu, lépe porozumět, jak je vnímají mladí designéři a architekti v České republice, jaký je potenciál pro následný rozvoj v této oblasti, aby naplňoval potřeby této skupiny a zároveň přiblížil Českou republiku tomu, jak se k tématu přistupuje v jiných evropských státech.

Jak jsme nad edukačními aktivitami přemýšleli

Cílem workshopů bylo poskytnout praktický vhled do implementace univerzálního / inkluzivního designu. Původním záměrem bylo realizovat aktivity, které propojí studenty středních škol designu a architektury se zástupci městské správy, soukromého sektoru a uživateli produktů/služeb nad řešením výzev v rámci veřejného prostoru. 

S vývojem projektu jsme však postupně zaměření workshopů upravovali – i to, jakým účastníkům by měly být určeny. Setkávali jsme se s více odborníky, designéry, studii, zástupci veřejných institucí a sbírali praktické podněty, které jsme se následně snažili co nejlépe začlenit do programu festivalu.

Workshopy tak nakonec byly rozděleny na 3 části, aby vedli k co nejkonkrétnějšímu předání know-how:

 • Přístupný turismus (propojení designu a veřejně-soukromého sektoru)

 • Přístupné knihovny (propojení designu a veřejného sektoru)

 • Workshopy v rámci Konference Zlin Design Week (prohlubování znalostí odbornější komunity).

"Přístupnost neznamená jen bezbariérový přístup někam, ale jde i o odstranění informačních bariér."

Účastnice workshopu o přístupném turismu

12 doporučení, pokud chcete realizovat něco podobného

 1. Ne vždycky je potřeba vymýšlet něco nového. Hledejte inspiraci, jak k podobným aktivitám přistupují jinde, jaké problémy řeší, co funguje a co ne.

 2. Dobře promyslete, jestli chcete téma přinést blíž někomu, komu je pravděpodobně cizí, nebo budovat kapacity těch, kteří už v něm nějakou praxi mají. Pro každou skupinu pravděpodobně potřebujete jiný typ workshopu, a propojení tak nemusí fungovat.

 3. Zamyslete se nad konkrétními výzvami, produkty, službami, místy, skupiny uživatelů…, od kterých se při přípravě workshopu odpíchnout.

 4. Zamyslete se nad tím, jestli můžete edukační aktivity vhodně propojit s jinými částmi vašeho programu nebo dalšími aktivitami. 

 5. Od začátku workshop připravujte s jeho lektorem. Pravděpodobně bude mít více zkušeností než vy a lepší představu o tom, jak workshop zaměřit a strukturovat.

 6. Najděte si partnera, který vám pomůže se specifikací toho, co má workshop řešit. Někoho, kdo rozumí situaci v daném místě a pomůže vám oslovit účastníky workshopu.

 7. Dejte si záležet s oslovením účastníků – pokud chcete přiblížit designové metody lidem, kteří s nimi běžně nepracují, pravděpodobně budete muset překonat různé bariéry a dobře vysvětlit, proč je to pro ně dobré a jak to souvisí s jejich prací. Komunikujte jejich jazykem.

 8. Pokud je to možné, zapojte ty, pro které řešení navrhujete.  

 9. Workshopem vzbudíte zájem. Pokud děláte workshop pro lidi, kteří se s principy univerzálního / inkluzivního designu a přístupností dříve nesetkali, zaměřte se na to, aby si z workshopu odnesli především zážitek, díky kterému se o principy a jejich podoby začnou více zajímat.

 10. Nezapomínejte na poworkshopovou komunikaci (follow-up) – může to být následná online schůzka, nebo mail se všemi podklady a odkazy na další zdroje, které mohou účastníkům pomoci v aplikaci toho, co otestovali během workshopu, do jejich běžné pracovní činnosti.

 11. Dopředu si připravte tipy, jak pokračovat, např. landing page s checklistem, kontakty na odborníky, tipy na čtení, materiály z workshopu.

 12. Příprava, občerstvení, průběžná komunikace, technické zázemí, zápis… Lektor se sám o celý workshop nepostará a potřebuje vaši produkční pomoc.

Workshop s Radkem Pavlíčkem o digitální přístupnosti. Foto: Zlin Design Week

Case study: Přístupný turismus

Lektor: Tereza Kosnarová Venerová

Termín: 4. 5. 2023

Časová náročnost: 6 hodin 

Pro koho workshop byl? 

 • Max 20 účastníků

 • Pro zástupce veřejného, soukromého i neziskového sektoru z oblasti turismu a destinačního managementu, kteří chtějí vytvářet zážitky, produkty a služby pro všechny; pro zástupce institucí, které se zasazují o rozvoj turismu v dané oblasti, nebo jsou součástí místní kulturní a turistické nabídky

Jaké bylo téma a cíl workshopu?

 • ​​Tématem workshopu byl přístupný turismus, tedy jak přistupovat k navrhování tras a turistických zážitků tak, aby sloužily pro nejširší možnou skupinu turistů / návštěvníků, jaké podoby má přístupnost, jak s ní začít a jak pokračovat.

 • Cílem bylo přinést téma univerzálního / inkluzivního designu blíž lidem, kteří s ním běžně nepracují, ale může být zásadní pro to, co dělají. Zároveň tak mohli více poznat a osahat si způsob participativní spolupráce zjistit, že mluvit s lidmi, pro které něco vymýšlím a tvořím vlastně nebolí, ale je potřeba se s nimi bavit, zajímat se a pak s insighty pracovat.

Bodový harmonogram workshopu

 • Intro: Představení účastníků, očekávání, průběh dne

 • Icebreaker a diskuse: Jednoduchá aktivita, která umožní osahat si téma na vlastní kůži, uvolní atmosféru v kolektivu – cílem je přejít na mindset “jak bychom tohle mohli vyřešit úplně jinak”

 • Treasure hunt: Odhalení bariér v místě, kde se workshop odehrává – cílem je naladit se následné větší mapování

 • Pauza

 • Krátké povídání o inkluzivním designu a přístupnosti a první část workshopu

 • Úkol: Zadání hlavního úkolu v týmech 

 • Pauza 

 • Průchod službou / prostorem (v týmech), mapování bariér, rozhovor 

 • Pauza 

 • Identifikace zjištěných bariér

 • Shrnutí: Co si z workshopu odnášíme? Co nás nejvíce překvapilo? Co bude následovat po workshopu? S čím byste potřebovali pomoct?

Materiály k workshopu

"Spíš prozření, že si mnohdy neuvědomujeme, co vše jsou pro ostatní bariéry."

Účastníce workshopu o přístupném turismu

Case study: Přístupné knihovny

Lektor: Tomáš Štefek

Termín: 10. 5. 2023

Časová náročnost: 6 hodin

Pro koho workshop byl? 

 • Max 20 účastníků 

 • Pro zástupce místních a regionálních knihoven - vítaní byli jak řadoví knihovníci, vedoucí pozice i ředitelé

Jaké bylo téma a cíl workshopu?

 • Tématem workshopu bylo přiblížení způsobů práce a přínosy zapojení uživatelů do navrhování a vylepšování knihovnických služeb. 

 • Každému z nás se může stát, že se nám nějaká služba špatně používá – nikdo by se ale kvůli tomu neměl cítit vyloučený. Jaké podoby taková nepřístupnost může mít? A jak najít odvahu k odbourávání různých bariér? 

 • Cílem bylo uvědomit si a ukázat pestrost potenciálních nepřístupností a bariér, motivace k jejich odbourávání a předání know-how v oblasti začleňování principů univerzálního / inkluzivního designu do veřejných služeb. 

Materiály k workshopu

"Užil jsem si to i proto, že nejsem přímo z oboru. Pomohlo mi to získat odstup a vidím tam přenositelnost i mimo knihovny."

Účastník workshopu o přístupných knihovnách

Case study: Propagujme přístupně aneb proč mít přístupnost na své straně

Lektor: Radek Pavlíček

Termín: 9. 5. 2023

Časová náročnost: 2 hodiny

Pro koho workshop byl? 

 • Max 15 účastníků

 • Návštěvníci Konference Zlin Design Week, primárně marketéři a digitální designéři

Jaké bylo téma a cíl workshopu?

 • Jak propagovat své aktivity, služby a produkty přístupnější formou

 • Chcete obsah publikovaný na webu a sociálních sítích dostat k co nejširší skupině zákazníků? Rádi byste se vyvarovali chyb, které mohou vašim potenciálním zákazníkům zhoršit přístup k tomu, co jim chcete sdělit? Nebo které dokonce mohou být i podnětem pro negativní reklamu či kritiku vaší společnosti?

 • Cílem bylo na praktických příkladech ukázat, na co si dát pozor, pokud publikujeme informace na sociálních sítích a vytvořit přístupnostní desatero marketéra, které lze využít při publikování nového obsahu.

Case study: Hra na inkluzi

Lektor: Anthony Giannoumis

Termín: 9. 5. 2023

Časová náročnost: 2 hodiny

Pro koho workshop byl? 

 • Max 15 účastníků

 • Návštěvníci Konference Zlin Design Week, primárně zástupci byznysového sektoru

Jaké bylo téma a cíl workshopu?

 • DEI (diverzita, rovnost a inkluze) jako součást firemní kultury

 • Hra na inkluzi využívá vědecké poznatky o inkluzi a dělá z DEI+ součást vaší DNA. DEI+ je zkratka pro diverzitu, rovnost a inkluzi. Znamená spravedlnost a sounáležitost pro každého.

 • Na workshopu byli účastníci rozděleni do týmů, které diagnostikovali obchodní výzvy. Cílem bylo ukázat, jakým způsobem může diverzita pracovního týmu přispět k inovaci samotných produktů a služeb.

Case study: Design výzkumných metod v oblasti sexuality a intimity

Lektorky: Ana Correia de Barros & Joana Couto da Silva

Termín: 9. 5. 2023

Časová náročnost: 2 hodiny

Pro koho workshop byl? 

 • Max 15 účastníků

 • Návštěvníci Konference Zlin Design Week, primárně studenti různých odvětví designu

Jaké bylo téma a cíl workshopu?

 • V oblasti výzkumu designu se dosud věnovalo sexuálnímu zdraví jen velmi málo, zejména pokud jde o skupiny uživatelů, jako jsou lidé s chronickými chorobami, LGBTQI+ nebo klinická populace, u nichž se objevují zprávy o dvojí stigmatizaci. 

 • Cílem workshopu bylo sdílení metody designového výzkumu vyvinuté moderátory, které se zabývají různými dimenzemi sexuality a intimity pro nejrůznější skupiny uživatelů.

Herman Billet a Thea Urdal

Nejsme si jistí, zda v dnešních systémech může existovat skutečný inkluzivní design, říkají se kurátoři výstavy Design pro všechny

Rozhovor s kurátory výstavy Design pro všechny Theou Urdal a Hermanem Billetem o univerzálním designu, vytváření smysluplných vazeb a budování komunit.

Letecká fotka největšího sídliště Trutnova

Participační výzkum na sídllišti Zelená Louka sehrál důležitou komunikační roli mezi občany a městem

Na co by se mělo město Trutnov zaměřit? A co se naopak lidem líbí? Na to hledal odpovědi participační výzkum se širokou veřejností, který spolu s vedením města zaštiťovala designérka a výzkumnice Dominika Potužáková. Terénní průzkum spolu s dotazníkovým šetřením a participačním workshopem městu odpověděl na to, jak je sídliště nyní využíváno a co by na něm bylo podle jeho obyvatel vhodné změnit.

Design pro všechny v obrazech - ohlédnutí za klíčovými aktivitami projektu

Design pro všechny v obrazech - ohlédnutí za klíčovými aktivitami projektu

Projekt Design pro všechny vyvrcholil v květnu 2023 konferencí, výstavou a vzdělávacími workshopy na 9. ročníku festivalu Zlin Design Week. Podívejte se fotogalerie k jednotlivým aktivitám.