Nová vizuální identita Osla sjednotila vystupování města

Design and Architecture Norway (DOGA)

Designová agentura Creuna (nyní Knowit) a město Oslo vyvinuly uživatelsky přívětivou, flexibilní a sjednocující identitu Osla, díky níž jsou městské služby pro občany srozumitelnější, a posilují tak místní demokracii.

 • Zadavatel: město Oslo 

 • Design: Creuna (nyní Knowit)

Vyhlídková věž v městské části Osla je inspirovaná letem místních ptáků. Tento pohyb se tak otiskl do tvaru věže. Jednotlivé vyhlídky dkazují na hnízda, které si ptáci tvoří v korunách stromů.

New logo of Oslo municipality, source: DOGA

Výzva

S přibližně 250 různými vizuálními podobami a s příručkou o designu z roku 1997 nemělo město Oslo jasné představy o vizuální komunikaci v tištěných nebo digitálních médiích a neexistovaly žádné normy pro univerzální design. V důsledku toho působilo město roztříštěně a pro občany bylo obtížné pochopit, jaké služby a aktivity město nabízí. 

V Oslu žije více než 600 000 obyvatel a má více než 50 000 zaměstnanců. Cílem projektu bylo sjednotit a zpřístupnit Oslo, aby bylo pro občany srozumitelnější, a jeho zaměstnancům usnadnit komunikaci o roli města jako poskytovatele služeb, komunitního developera, vládní agentury a zaměstnavatele.

 • Přední uživatelé*: občasné, zaměstnanci, zástupci komunit Norské asociace nevidomých a slabozrakých a Norské asociace dyslexie 

 • Metody: zapojení uživatelů, vytváření prototypů a testování, konzultování 

 • Ocenění: vítěz kategorie Grafický design, Innovation Award for Universal Design 2020

 • 100% přístupné online 

 • Identita pro více než 700 000 občanů a 50 000 zaměstnanců 

Metody

Nová identita musela být jednoduchá a přístupná širokému okruhu občanů a zaměstnanců. Univerzální design byl proto od samého počátku požadavkem a proces zahrnoval vysokou míru zapojení. Na projektu se aktivně podílelo více než 1500 občanů, zástupců podnikatelské sféry a různých zaměstnanců města.

Byly otestovány množství konceptů a stovky nákresů a prototypů, což umožnilo identifikovat univerzální řešení v rámci komplexní organizace magistrátu města Oslo. S využitím inkluzivního procesu se společnosti Creuna a městu podařilo dosáhnout zapojení a nadšení politiků a zaměstnanců.

Přední uživatelé

Do projektu se zapojila také Norská asociace nevidomých a slabozrakých, která testovala logo a písmo. Zvláště důležitá byla zpětná vazba od slabozrakých, kteří mohli lépe vidět a chápat nové logo - které je zjednodušenou verzí stávajícího erbu. Kvůli výrazným barvám  a detailům se původní logo stalo nepřehledným.  

Cenné rady poskytla také Norská asociace dyslexie. Bylo nezbytné vytvořit jasný jazyk, který by se používal v celém městě, aby byla komunikace pro všechny srozumitelnější.

*Přední uživatelé jsou lidé, kteří kladou na produkt, systém, službu nebo prostředí vyšší nároky, a proto je pro ně náročnější než pro běžné uživatele. Kdo jsou a typ vhledu, který mohou poskytnout:

 • Starší lidé, senioři: Intuitivní, funkční, estetika, síla, flexibilita

 • Osoby se zdravotním postižením: Vizuální, sluchové, hmatové, síla, úchop, přístupné, funkční

 • Děti: Intuitivní, malá těla, síla, koordinace, estetika

 • Lidé z odlišných kultur: Estetika, symbolika, hodnota, funkce, kontext použití

 • Muži a ženy: Estetika, intuitivní, síla, forma, funkce

Tento seznam není úplný. Více o předních uživatelích (angl. Lead users) na webu DOGA

"Nová identita a logo města Osla jsou snadno rozpoznatelné a vycházejí z univerzálního designu. Oslo má nyní uživatelsky přívětivý, flexibilní a sjednocující grafický profil, díky němuž je město pro občany srozumitelnější a posiluje místní demokracii."

Lena Tønseth

Vhledy

Při vývoji identity bylo také důležité vytvořit nástroj pro navrhování, který umožní všem zaměstnancům města snadno vytvářet vlastní designové produkty, aniž by museli používat návrhářský software nebo mít odborné znalosti v oblasti designu. Tento nástroj zpřístupňuje identitu více lidem, poskytuje zaměstnancům pocit kontroly a zaručuje, že výsledek bude v souladu s rámcem identity.

Designový nástroj dokáže vytvářet designové produkty s vysokou mírou flexibility, podobně jako kostky LEGO, což zajišťuje značnou rozmanitost i vysokou rozpoznatelnost. Komplexní a uživatelsky přívětivý soubor nástrojů usnadnil všem městským oddělením implementaci nové identity.

Nové logo je ze 100 % přístupné online a slouží více než 700 000 občanům a 50 000 zaměstnanců. Na levé straně je ukázka původního erbu, ze kterého se vycházelo a je velmi detailní a komplikované. Vpravo je nové logo zjednodušené v dostatečném kontrastu.

Nové logo je ze 100 % přístupné online a slouží více než 700 000 občanům a 50 000 zaměstnanců, zdroj: Dezeen

Jak to dopadlo

V souladu s nedávno přijatou politickou komunikační strategií působí nyní město Oslo jednotně. K dosažení tohoto cíle napomáhá nová vizuální identita, kterou budou používat všechny městské útvary a služby.

Identita má mnoho komunikačních forem, které umožňují oslovit široké publikum a sdělit hlavní kvality Osla: blízkost a rozmanitost. Symboly a prvky jsou zřetelné a snadno pochopitelné. Barvy, písma, ikony a ilustrace budov inovativně odrážejí městskou krajinu Osla a poskytují rozsáhlou vizuální knihovnu. Podařilo se jedinečným způsobem zachytit puls Osla využitím 3D inovací a zvuků Osla jako jednu z dalších dimenzí. Toto využití zvukových, vizuálních, jednoduchých grafických a rozpoznatelných ikon vytváří bohatou a živou identitu. Umožňuje také komunikaci se zrakově a sluchově postiženými a osobami s kognitivními problémy.

Nová identita je nejen snadno pochopitelná, ale splňuje i požadavky na univerzální design. Online přístupnost prostřednictvím oficiálních webových stránek města je stoprocentní. Inovativní designový nástroj vyvinutý pro zaměstnance splňuje požadavky WCAG 2.0 a umožňuje širokému spektru zaměstnanců efektivně komunikovat s jejich cílovými skupinami. 

Nová identita a logo města Oslo jsou výsledkem inkluzivního procesu a představují služby a aktivity města příkladným způsobem pro širokou a různorodou cílovou skupinu. Za tento úspěch byla projektu udělena cena v kategorii Grafický design, Design and Architecture Norway's Innovation Award for Universal Design 2020. 


Případová studie byla zveřejněna se souhlasem společnosti DOGA. Další případové studie najdete na webových stránkách DOGA.

Jak na workshopy k univerzálnímu designu. Sdílíme zkušenosti z workshopů o přístupnějších službách v knihovnách, turismu a digitálním prostředí

Jak na workshopy k univerzálnímu designu. Sdílíme zkušenosti z workshopů o přístupnějších službách v knihovnách, turismu a digitálním prostředí

Zlin Design Week 2023 nabídl sérií workshopů zaměřených na přístupnost s cílem přinést know how univerzálního designu blíže odborníkům. Každý z nich přinesl řadu "aha momentů" knihovníkům, úředníkům i marketérům. Cíle, základní harmonogram i doporučení pro organizátory podobných workshopů sdílíme pro další inspiraci.

Herman Billet a Thea Urdal

Nejsme si jistí, zda v dnešních systémech může existovat skutečný inkluzivní design, říkají se kurátoři výstavy Design pro všechny

Rozhovor s kurátory výstavy Design pro všechny Theou Urdal a Hermanem Billetem o univerzálním designu, vytváření smysluplných vazeb a budování komunit.

Letecká fotka největšího sídliště Trutnova

Participační výzkum na sídllišti Zelená Louka sehrál důležitou komunikační roli mezi občany a městem

Na co by se mělo město Trutnov zaměřit? A co se naopak lidem líbí? Na to hledal odpovědi participační výzkum se širokou veřejností, který spolu s vedením města zaštiťovala designérka a výzkumnice Dominika Potužáková. Terénní průzkum spolu s dotazníkovým šetřením a participačním workshopem městu odpověděl na to, jak je sídliště nyní využíváno a co by na něm bylo podle jeho obyvatel vhodné změnit.