Vyhlídková věž, která spojuje sídliště s přírodou

Design and Architecture Norway (DOGA)

Stovnertårnet je taková stezka v oblacích na jednom sídlišti v Oslu. Stezka v oblacích s vyhlídkou na norské hlavní město a zátoku zní lákavě, sídliště už méně. Dohromady jde však o překvapivě funkční spojení.

Vyhlídka stojí za pozornost hned z několika důvodů. Je to místo, díky kterému můžou být místní hrdí na své sídliště a nestěhují se z něj pryč. Přitahuje pozornost širšího okolí a přivádí je blíže k přírodě. Vznikla na základě principů univerzálního designu, což znamená, že si vyhlídku užijí skutečně všichni. Od maminek s kočárkem nebo lidí na vozíku, přes děti a puberťáky po seniory a lidi mající obavy z výšek.

Vyhlídková věž v městské části Osla je inspirovaná letem místních ptáků. Tento pohyb se tak otiskl do tvaru věže. Jednotlivé vyhlídky dkazují na hnízda, které si ptáci tvoří v korunách stromů.

Vyhlídková věž v městské části Osla je inspirovaná letem místních ptáků. Tento pohyb se otiskl do tvaru věže. Jednotlivé vyhlídky odkazují na hnízda, které si ptáci tvoří v korunách stromů. Foto: Jitka Smolíková

Stovner je městská část v Oslu, která čelila řadě výzev po stránce urbanistické i sociální. Odbor městského prostředí v Oslu se rozhodl postavit se problémům pomocí principů a metod univerzálního designu a participace, tedy zapojení místních obyvatel a lokálních spolků a institucí. Na základě důkladného mapování lokality i rozhovorům s místními byl tým schopný formulovat základní představu zadání.

Cílem bylo nabídnout čtvrti atrakci, která se stane dostatečně lákavá pro místí i návštěvníky odjinud, což mohou být Oslané z vedlejších čtvrtí, Norové z jiných regionů i zahraniční turisté. Zároveň vytvořit takové místo, které si užijí všichni, kdo ve čtvrti bydlí, bude bezbariérové ve smyslu fyzické i sociální přístupnosti (např. žádné vstupné), a bude využitelná pro řadu venkovních a rekreačních aktivit.

Video níže přibližuje principy přístupnosti i přemýšlení zadavatelů, architektů a místních.


Detailně popsanou případovou studii najdete na webu Norského centra designu a architektury DOGA.

"I could easily say the Opera, but choose Stovnertårnet, as Oslo's most beautiful building. The building means that the user experiences the city in a new way."

Ellen de Vibe, Architect and retired director of the Planning and Building Agency in Oslo

Jak na workshopy k univerzálnímu designu. Sdílíme zkušenosti z workshopů o přístupnějších službách v knihovnách, turismu a digitálním prostředí

Jak na workshopy k univerzálnímu designu. Sdílíme zkušenosti z workshopů o přístupnějších službách v knihovnách, turismu a digitálním prostředí

Zlin Design Week 2023 nabídl sérií workshopů zaměřených na přístupnost s cílem přinést know how univerzálního designu blíže odborníkům. Každý z nich přinesl řadu "aha momentů" knihovníkům, úředníkům i marketérům. Cíle, základní harmonogram i doporučení pro organizátory podobných workshopů sdílíme pro další inspiraci.

Herman Billet a Thea Urdal

Nejsme si jistí, zda v dnešních systémech může existovat skutečný inkluzivní design, říkají se kurátoři výstavy Design pro všechny

Rozhovor s kurátory výstavy Design pro všechny Theou Urdal a Hermanem Billetem o univerzálním designu, vytváření smysluplných vazeb a budování komunit.

Letecká fotka největšího sídliště Trutnova

Participační výzkum na sídllišti Zelená Louka sehrál důležitou komunikační roli mezi občany a městem

Na co by se mělo město Trutnov zaměřit? A co se naopak lidem líbí? Na to hledal odpovědi participační výzkum se širokou veřejností, který spolu s vedením města zaštiťovala designérka a výzkumnice Dominika Potužáková. Terénní průzkum spolu s dotazníkovým šetřením a participačním workshopem městu odpověděl na to, jak je sídliště nyní využíváno a co by na něm bylo podle jeho obyvatel vhodné změnit.