100 metod: Design informačních služeb

100metod.cz je ucelený rozcestník metod pro odpovědný design informačních služeb. Techniky jsou popsané v češtině, což je velkou výhodou.

www.100metod.cz

Slouží jako učební pomůcka (nejen) pro studenty a studentky Katedry informačních studií a knihovnictví (KISK) na FF MU, ale je oblíbený i mezi praktikujícími designéry. Jeho výhodou je nabídka metod v českém jazyce.

Nabídnuté metody pokrývají celou šíři designového procesu podle základních fází:

  1. Poznávání

  2. Definování

  3. Navrhování

  4. Ověřování

Metody nejsou primárně inkluzivní, je tedy vždy potřeba zvážit jejich užití na konkrétní situaci, kterou řešíte nebo chcete vyřešit a konkrétní cílovou skupinu, s kterou a pro kterou problém řešíte.