DOGA: Inkluzivní nástroje a metody

DOGA je zkratka Norského centra designu a architektury, které se tématem univerzálního designu a přístupnosti zabývá přes 30 let.

www.doga.no/en

Slouží jako učební pomůcka (nejen) pro studenty a studentky Katedry informačních studií a knihovnictví (KISK) na FF MU, ale je oblíbený i mezi praktikujícími designéry. Jeho výhodou je nabídka metod v českém jazyce.

Nabídnuté metody pokrývají celou šíři designového procesu podle základních fází:

  1. Poznávání

  2. Definování

  3. Navrhování

  4. Ověřování

Metody nejsou primárně inkluzivní, je tedy vždy potřeba zvážit jejich užití na konkrétní situaci, kterou řešíte nebo chcete vyřešit a konkrétní cílovou skupinu, s kterou a pro kterou problém řešíte.