Tereza Kosnarová Venerová

Tereza Kosnarová Venerová

Terezinou doménou je uživatelský výzkum a zlepšování designových procesů v organizacích. Vyučuje na Katedře informačních studií a knihovnictví, kde zaštiťuje téma uživatelského výzkumu a designového myšlení.

Zkušenosti

Tereza patří k nejznámějším UX researcherům v Česku. Uživatelskému výzkumu se věnuje víc než 15 let. Pomáhá zavádět a rozvíjet design procesy v českých organizacích. Stejně tak se stará o vzdělávání v uživatelském výzkumu a designovém myšlení například na Katedře informačních studií Masarykovy univerzity v Brně. Je doktrorantkou na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a věnuje se tématu zpřístupnění designového procesu.

Projekty

Odkazy