Záznam z Konference Zlin Design Week: Podívejte se na české a zahraniční příklady dobré praxe

Záznam z konference, která řešila přístupnost ve vesmíru, v evropských městech i v leadershipu je ke shlédnutí v celé délce. Konferencí provázela dvojice moderátorek Mariana Chytilová a Pavlína Louženská.

Ke zhlédnutí je celý záznam (začátek 00:10:53), nebo níže najdete odkazy načasované na konkrétní přednášky.

Program a odkazy na přednášky

Zahájení a úvodní slovo MARIANY CHYTILOVÉ

Přednáška: NIMA SHAHINIAN

 • Anotace: Univerzální design jako mindset, který ovlivňuje vesmírný výzkum, ale taky každodenní život nás všech. Průmyslový designér Nima Shahinian jako jediný norský kandidát na astronauta přináší design a schopnost kreativně řešit problémy do vesmírného prostředí, ale nohama zůstává pevně na zemi. Ve své přednášce bude mluvit o tom, že univerzální design není disciplína, ale mindset, se kterým je potřeba přistupovat k řešení extrémních situací ve vesmíru stejně jako k problémům, se kterými se my všichni setkáváme v každodenním životě.

 • O řečníovi: Produktový a průmyslový designér a jediný norský kandidát na astronauta. Kariéru odstaroval diplomovou prací novou elektrickou zásuvku, její spirálovitý tvar umožňuje uživatelům "trefit se" do otvorů bez ohledu na to, jakým způsobem zástrčku zasunou. Pracoval také pro Lamborghini (model Lamborghini Huracan) a navrhl nejrychlejší gravitační vozidlo na světě. V současné době je jediným norským kandidátem na astronauta a je součástí Next Step – rozvoj norského kosmického programu s lidskou posádkou posouváním hranic lékařské vědy, technologií a novým vymezením průzkumu vesmíru.

Panelová diskuze: NIMA SHAHINIAN A TOMÁŠ ROUSEK o přístupnosti ve vesmíru

 • Anotace: Nima Shahinian a architekt Tomáš Rousek se v panelové diskusi zaměřili na to, jakým způsobem dokážeme poznatky z vesmírného výzkumu a technologie, které se v souvislosti s ním vyvíjí, přenášet do každodenního života na Zemi, a jakou roli v tom hraje popularizace výzkumu, vědy a komunikace.

 • O Tomáši Rouskovi: Tomáš Rousek je pozemní a kosmický architekt, zakladatel studia XTEND DESIGN. Tomův výzkum zahrnuje architekturu a infrastrukturu, robotické konstrukce, 3D tisk, VR a produktový design. Spolupracoval na misích na Měsíc, Mars a asteroidy ve střediscích NASA JPL, Ames a JSC.

Přednáška + Panelová diskuze: ANTHONY GIANNOUMIS o potřebě inkluze a rozmanitosti v leadershipu a byznyse

 • Anotace: Jaké místo má univerzální a inkluzivní design v byznysu? Anthony Gainnoumis je výzkumník, podnikatel a mentor, spoluzakladatel Inclusive Creation. Cílem studia z Osla je rozvíjet kompetence v oblasti univerzálního designu, inkubují sociální startupy a rozvíjí k mezinárodní projekty, které ukazují, co dokáže diverzita, rovnost a inkluze jako součást firemní DNA.

 • O řečníkovi: Anthony je jedním ze světových lídrů v oblasti inkluzivních inovací a designu. Přednáší o inkluzivním leadershipu. S nadsázkou jsou jeho přednášky „průvodce heterosexuálního bílého muže, jak držet hubu“. Jeho hlavní motivační myšlenka ukazuje jednu slepou skvrnu, kterou musí všichni generální ředitelé překonat, aby mohli vést inkluzivně.

Přednáška + Panelová diskuze: ANA CORREIA DE BARROS & JOANA COUTO DA SILVA o přístupném designu ve zdravotnictví

 • Anotace: Propojení inkluzivního designu, stárnutí, chronických onemocnění, zdravotních postižení a emocí. S tímto záměrem přistupují portugalky Ana Correia de Barros a Joana Couto da Silva k designovému výzkumu nebo třeba vývoji první aplikace na podporu sexuálního zdraví, která se snaží přizpůsobit tradiční osobní komunikaci pro starší, osoby s chronickými onemocněními a jejich partnery. Jejich přednáška a diskuse přiblíží, jak lze hravé zkušenosti využít jako participativní nástroje pro navrhování se zranitelnými skupinami a práci s tématem, které pro řadu lidí může být tabu.

 • O řečnicích: Ana Correia de Barros je průmyslová designérka a Joana Couto da Silva je výzkumná pracovnice v oblasti designu. Obě pracují ve skupině Human-Centered Design ve Fraunhofer Portugal AICOS. Jejich tématy je propojení inkluzivního designu, stárnutí a design zaměřený na člověka zejména pro zdravotnická zařízení. Věnují se participativním designérským metodám se zranitelnými skupinami.

Přednáška a panelová diskuze: RAQUEL MARCOS o tvorbě přístupného veřejného prostoru

 • Anotace: Equal Saree je feministické urbanistické studio, které se od roku 2010 zabývá vlivem veřejného prostoru a jeho funkčnosti na (re)produkci sociálních nerovností. Prostřednictvím kolaborativních a spolutvůrčích procesů navrhují prostředí, které dávají prostor různorodosti.

 • O řečnici: Urbanistka a umělkyně Raquel Marcos představí participativní a inovativní metodologie a projekty, které dávají hlas často přehlíženým skupinám Raquel propojuje urbanistickou praxi s uměleckou a rozvíjí umělecké intervence ve veřejném prostoru.

Panelová diskuze: DOMINIKA POTUŽÁKOVÁ, TEREZA FASUROVÁ A MICHAL ROSA o významu participace při budouvání veřejného prostoru a měst

 • V tématu participace a veřejného prostoru pokračuje také diskuse Dominiky Potužáková, Terezy Fasurové a architekta a starosty města Trutnov, Michala Rosy. Společně představí, jak participativní plánování veřejných prostorů probíhá (z pohledu těch, kteří zakázku zadávají, i realizátorů), proč je vůbec potřeba utvářet veřejný prostor s lidmi, kteří ho následně budou používat, a komplexnost takového navrhování. Zaměří se také na význam výzkumu a kontinuální a včasné komunikace v průběhu celého procesu. Každý z nich nabídne trochu jiný pohled na stejné téma a pokryjí tak pohled zadavatele, dodavatele i zpristředkovatele v komplexních projektech participace.

 • O řečnících: Michal Rosa je architekt a také starosta Trutnova. Dominika Potužáková je multidisciplinární designérka, která se v současnosti věnuje uživatelskému výzkumu. Tereza Fasurová pracuje v Kanceláři participace Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Panelová diskuze: ANNE AAGAARD & TOMÁŠ ŠTEFEK o inkluzivních knihovnách

 • Anotace: Knihovny jako veřejná služba, která by měla být přístupná pro všechny. Jak se ale taková služba tvoří, kdo všechno je její součástí a jak o ní mluvit? To bude téma panelové diskuse s Anne Aagaard a Tomášem Štefkem. Anne řídila projekt nové vizuální identity Osla a v současnosti se věnuje využití inkluzivního designu v Deichman Library (městská knihovna Osla). Tomáš Štefek je ředitel městské knihovy v Bratislavě se zkušenostmi v oblasti designu služeb.

 • O řečnících: Anne Aagaard je vedoucí designérkou služeb v síti mětských knihovně Deichman v Oslu, která byla v roce 2021 vyhlášena nejlepší knihovnou světa (IFLA 2021). Jako designérka služeb Anne pevně věří v to, že svým kolegům předá ty správné nástroje, myšlení a znalosti o designu zaměřeném na člověka, a taky jak vytvářet hodnoty pomocí inkluzivního designu jako strategického nástroje. Tomáš Štefek působí v roli ředitele Mestské knižnice v Bratislave. Má bohatou zkušenost z knihovnen jako metodik, lektor, v public relations a designu služeb. Působil také na Katedře informačních studií a knihovnictví na MUNI.

Panelová diskuze: MAPOVÁNÍ KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ

 • Anotace: Mapování kulturních a kreativních odvětví je důležitou součástí současné kulturní tvorby. Dagmar Šubrtová, Katarzyna Kouba Sanojca (Kreativní Praha), Adam Dvořák (Ministerstvo kultury) diskutovali, co si pod tímto pojmem představit a proč se mu věnovat, jak probíhá na národní úrovni a jak může vypadat mapování komunitních kulturních iniciativ se sociálním a environmentálním přesahem, které stojí na okrajích regionů.

Panelová diskuze k projektu UNIVERZÁLNÍ DESIGN + Závěrečné slovo Pavlíny Louženské

 • Anotace: V diskuzi se ředitelka festivalu Jitka Smolíková a designérka služeb Anežka Řepík podělily o tom, jak vznikal projekt s tématem univerzálního designu, jehož součásti byla probíhající konference, web, který navštěvujete nebo výstava, která přinesla příklady aplikace principů univerzálního designu.


Jak na workshopy k univerzálnímu designu. Sdílíme zkušenosti z workshopů o přístupnějších službách v knihovnách, turismu a digitálním prostředí

Jak na workshopy k univerzálnímu designu. Sdílíme zkušenosti z workshopů o přístupnějších službách v knihovnách, turismu a digitálním prostředí

Zlin Design Week 2023 nabídl sérií workshopů zaměřených na přístupnost s cílem přinést know how univerzálního designu blíže odborníkům. Každý z nich přinesl řadu "aha momentů" knihovníkům, úředníkům i marketérům. Cíle, základní harmonogram i doporučení pro organizátory podobných workshopů sdílíme pro další inspiraci.

Herman Billet a Thea Urdal

Nejsme si jistí, zda v dnešních systémech může existovat skutečný inkluzivní design, říkají se kurátoři výstavy Design pro všechny

Rozhovor s kurátory výstavy Design pro všechny Theou Urdal a Hermanem Billetem o univerzálním designu, vytváření smysluplných vazeb a budování komunit.

Letecká fotka největšího sídliště Trutnova

Participační výzkum na sídllišti Zelená Louka sehrál důležitou komunikační roli mezi občany a městem

Na co by se mělo město Trutnov zaměřit? A co se naopak lidem líbí? Na to hledal odpovědi participační výzkum se širokou veřejností, který spolu s vedením města zaštiťovala designérka a výzkumnice Dominika Potužáková. Terénní průzkum spolu s dotazníkovým šetřením a participačním workshopem městu odpověděl na to, jak je sídliště nyní využíváno a co by na něm bylo podle jeho obyvatel vhodné změnit.