Tereza Fasurová, zdroj: Tereza Fasurová

Tereza Fasurová

Tereza pracuje jako specialistka participativního plánování v kanceláři participace na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Spolu se svými kolegy a kolegyněmi se stará o to, aby do městského plánování byla zapojena veřejnost a další důležití aktéři. V Praze tak díky jejich práci mohou vznikat projekty, se kterými souzní veřejnost i stakeholdeři.

Zkušenosti

Tereza v rámci své práce nastavuje participativní procesy, řídí participaci v jednotlivých městských projektech, mapuje potřeby obyvatel, postává v informačních kontejnerech a povídá si s lidmi o připravovaných projektech nebo školí v participaci své kolegy a další úředníky města. Na průzkumech kanceláře participace staví projekty jako je Vltavská filharmonie nebo projekt Trojmezí, který pracuje se zemědělskou krajinou uvnitř Prahy.. Říká, že „participace není jenom o komunitních akcích nebo participativním rozpočtu, ale hlavně o hledání dohody a kompromisu společně se všemi aktéry a obyvateli”. 

Projekty

Jde o projekty, na kterých se Tereza podílela v rámci kanceláře participace IPR Praha.

Odkazy