Typografické logo Centrum Teirésias spadající pod Masarykovu univerzitu v Brně

Centrum Teirésias

Teirésias je středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Funguje na Masarykově univerzitě v Brně, aby zajistilo přístupnost akreditovaných oborů pro studenty se smyslovým nebo jiným handicapem.

O organizaci

Středisko Teiresiás Masarykova univerzita zřídila v roce 2000. Od té doby pomáhá studentům i zaměstnancům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým, aby se mohli v co největší míře účastnit studia a práce.

Středisko také garantuje program celoživotního vzdělávání nevidomých, jehož cílem je umožnit zrakově postižené veřejnosti, aby si bez ohledu na věk a sociální postavení doplnila vzdělání v dílčích předmětech akreditovaných studijních oborů způsobem odpovídajícím zrakovému postižení.

Služby

Řadu služeb centrum poskytuje i navenek mimo univerzitu

Odkazy

  • Web

  • Facebook

  • Théseus: bezplatná online poradna k přístupnosti

  • Podcast: Teireziáškovy perličky – první edice o studiu a mobilitních výjezdech studentů se specifickými nároky