Typografické logo Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) je hlavním koncepčním pracovištěm Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města. Od roku 2015 přináší téma participace do městského plánování.

O centru

IPR Praha plánuje, kde se v Praze bude bydlet, nebo kde pracovat, kde vznikne park, jak budou vypadat náměstí, kudy povedou ulice, silnice, koleje nebo třeba potrubí – a skoro do všeho zapojují veřejnost. Jejich cílem je rozvíjet Prahu, aby se stala zdravějším, konkurenceschopnějším, silnějším a bohatším městem. A aby se v ní všem žilo lépe.

Služby

Odkazy