Veronika Loušová

Veronika je produktová a interiérová designérka, která se věnuje kuchyním pro nácvik sebeobsluhy nevidomých a slabozrakých a celkově přístupným interiérům. Dlouhodobě spolupracuje s Tyfloservisem. Založila organizaci Czechdesign na podporu českého designu.

Zkušenosti

Veronika je produktová a interiérová designérka. Absolvovala v roce 2005 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor Design výrobků. Studium zakončila diplomovou prací Kuchyně bez bariér, kterou můžete vidět a vyzkoušet si v Národním technickém muzeu v Praze. Je spoluzakladatelkou občanského sdružení CZECHDESIGN.CZ , které se věnuje podpoře českého designu, propojování designérů a firem skrz konzultace a soutěže i informování o tom, co se na české designérské scéně děje prostřednictvím online magazínu.

Od roku 2009 spolupracuje s Tyfloservisem a jejich regionálními centry, navrhovala i školní kuchyně primárně se zaměřením na lidi a žáky se zrakovým omezením.

Projekty

  • Diplomová práce Interiér bez bariér: Kuchyně bez bariér je vystavená v Národním technickém muzeu v Praze, kterou si každý může projet na vozíku a zprostředkovat si tak zkušenost člověka, který má pohybové omezení. Diplomová práce získala cenu rektora VŠUP, cenou Vynikající studentský design 2005 od Design centra ČR - 2005 a Cenu Mosty od NRZP ČR 2005

  • 8 moderních cvičných kuchyní pro regionální centra Tyfloservisu v rámci celé České republiky a speciální školy, které jsou praktické kuchyně vybavené moderními spotřebiči a hmatovými a světelnými prvky, které usnadní lidem s poruchou zraku orientaci a pomohou k větší bezpečnosti při vaření samotném. Kuchyně byly realizovány například v Tyfloservisech v Brně, Plzni, Hradci Králově nebo Praze. Spolupráce probíhá od roku 2009

  • Soukromé interiéry pro klienty

Odkazy