Prodilové foto Radka Pavlíčka, foto: WebExpo, svetluska.net

Radek Pavlíček

Radek patří mezi první certifikované specialisty na přístupnost v České republice. Založil blog poslepu.cz zaměřeného na přístupnost webu, aplikací, informací a asistivní technologie pro uživatele se specifickými potřebami a inkluzivní design

Zkušenosti

Pracuje ve Středisku Teiresiás na Masarykově univerzitě, kde zajišťuje přístupnost virtuálního prostředí univerzity. Při studiu na Fakultě informatiky na Masarykově univerzitě Radek dlouhou dobu působil jako lektor a učil své nevidomé a slabozraké klienty obsluhovat speciálně upravené počítače. Tato práce jej přivedla k přístupnosti, které se věnuje od roku 1998. Aktivně se také podílí na akcích zaměřených na osoby s těžkým zrakovým postižením. Ať už je to vzdělávací akce Agora, didaktické semináře o výuce žáků a studentů se zrakovým postižením či konference ICCHP.

Projekty

Odkazy