Studio Pábení

Pábení je designové studio zaměřené na utváření odolných organizací a prosperujících služeb. Věnuje se inovacím v komerčním, neziskovém i veřejném prostoru. Jejich práci silně provází respekt k potřebám lidí a planety.

O studiu

Vedle strategických služeb zaměřených na design organizací a služeb, které organizace vytvářejí, Pábení dlouhodobě popularizuje koncept Doughnut Economics britské ekonomky Kate Raworth. Ten ukazuje, kde jsme a kam bychom měli mířit v rámci přechodu k udržitelné ekonomice. Pábení založilo komunitu Doughnut Czechia a spolu s odborníky vytvořilo lokalizovanou verzi Doughnut modelu pro Česko. Vyvinulo rovněž vzdělávací aktivitu Kompas udržitelného podnikání, která ukazuje konkrétní cesty organizací k udržitelnému fungování.

Služby

  • Design organizací - vytváření odolných organizací. Od facilitace strategického plánování, přes zavádění tyrkysových principů do fungování organizací (sebeřízení, sdílený smysl) a pilotní provoz, po tréninky a konzultace zodpovědného podnikání

  • Design služeb - navrhování prosperující služby s pozitivím dopadem na okolní prostředí. Od systémového mapování komplexních problémů, přes designový výzkum a řízení inovačního procesu po závěrečnou evaluaci reálného dopadu

  • Komunita Doughnut Czechia

  • Workshop Kompas udržitelného podnikání

  • Workshop Green Design Sprint

  • Workshop Climate Fresk

Odkazy