Logo Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých

​​Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) je nestátní neziskovou organizací, která sdružuje nevidomé a jinak těžce zrakově postižené občany, hájí jejich zájmy a poskytuje služby k integraci těchto občanů do společnosti.

O organizaci

SONS vznikla v roce 1996 a od té doby pomáhá těžce zrakově postiženým občanům. Patří také mezi jedny z pořadatelů sbírky Bílá pastelka, jejíž výtěžek putuje na služby, které jsou dostupné po celé České republice.

V 75 centrech po celé České republice poskytuje služby sociální práce mezi zrakově postiženými, nabízí poradenství o možnostech kompenzace zrakového postižení a vydává přístupné informační materiály v Braillově písmu, ve zvukové i v digitální podobě.

Služby

Mottem organizace je, že nejsou organizací, která za nevidomé rozhoduje a jedná. Jde o nevidomé občany, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady jejich počínání jsou: svépomoc, partnerství, solidarita, úcta k lidské důstojnosti, svobodná volba, zdravý rozum. Tomu odpovídají i široká škála služeb, které zmíněným zásadám odpovídají:

  • Knihovna digitálních dokumentů je systém, který umožňuje zrakově postiženým lidem přístup ke knihám, časopisům a textům. Tyto dokumenty jsou převážně získávány přímo od nakladatelů. Pro firmy a instituce nabízíme převod jejich materiálů, formulářů, studijních textů a učebnic do přístupné digitální formy

  • Navigační centrum usnadňuje nevidomým a slabozrakým samostatné cestování a pohyb v neznámém prostředí například vyhledáním dopravního spojení, telefonního čísla či informace o hledaném objektu nebo oblasti či plánování cest a tvorba itinerářů ap. Pro firmy a instituce nabízíme profesionálně zpracovaný podrobný popis cesty do jejich firmy či objektu. Rozšířenou možností je popis daných vnitřních prostor. Zrakově postiženému to tak umožní k vám samostatně trefit a pohybovat se u vás bezpečně a cíleně.

  • Poradenství a výuka elektronických pomůcek aneb Tyflokabinet se zabývá celým spektrem problematiky kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené. Od základních pomůcek každodenní potřeby, které přispívají ke zmírnění negativních důsledků oslabení nebo ztráty zraku, až po velmi složité elektronické pomůcky, které mohou významným způsobem zmírnit jednu z největších bariér v jejich životě - bariéru informační. Pomůcky učí pracovat jak slabozraké a nevidmé, tak subjekty typu školy, úřady, firmy a další, kteří mají v péči těžce zrakově postižené klienty.

  • Testování přístupnosti webů a mobilních aplikací. Spolupráce může probhěnout jednorázovou konzultací, základním testem přístupnosti, podrobným auditem či dlouhodobu spoluprací při vývoji. Záleží dle potřeb a možností institucí. S testováním webů a mobilních aplikací mají dlouholetou zkušenost.

  • Metodické centrum odstraňování bariér shromažďuje a sdílí tuzemské i zahraniční informace o možnostech úpravy prostředí pro samostatný a bezpečný pohyb lidí s těžkým zrakovým handicapem. Poskytuje konzultace, jak upravovat prostředí pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí, a to v rozsahu platných předpisů v rezortech stavebnictví a dopravy.

  • Všechny služby najdete na webu SONS

Odkazy